AKTUALNOŚCI

Uczestnicy 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzeźbiarskiego/ edycja specjalna - lokalna/ Joanna Bruździńska

rzeźbiarka, ceramik, malarka/ sculpturer, ceramist, painter

Mieszka i tworzy w Sobocie. Od dziecka interesuje się sztuką a od 10 lat tworzy własne realizacje malarskie i rzeźby w ceramice. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce.

Lives and works in Sobota. She was interested in art since she was a child. In 2010 she started to creates her own paintings and sculptures in ceramic material. She has been involved in many individual and group exhibitions in Poland.