AKTUALNOŚCI

Uczestnicy 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzeźbiarskiego/ edycja specjalna - lokalna/ Marek Zyga

Marek Zyga (ur. 1968 r.) ceramik, rzeźbiarz, samouk/ ceramist, sculpturer, self- taught

Od 2003 roku pracuje w glinie. Zadebiutował w roku 2007 wystawą w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, gdzie mieszka i tworzy. Współpracuje z galeriami w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii oraz Danii.

Since 2003 he has been working with clay. Debuted in 2007 with exhibition in Ceramic Museum in Bolesławiec, where he lives and works. He cooperates with galeries in Poland, Germany, Holand, Belgium and Denmark.