AKTUALNOŚCI

Uczestnicy 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzeźbiarskiego/ edycja specjalna - lokalna/ Barbara Bednarowicz

Zajmuje się rzeźbą i ceramiką

Sculpturer, ceramist

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknym, dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka. W 2012 roku otrzymała nagrodę "Złote dłuto" za najlepszy dyplom roku. Pracuje w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Graduated Academy of Fine Arts in Warsaw/Poland. Diploma in prof. Adam Myjak sculpture studio. In 2012 recieved  "Gold chisel" for the Best Diploma of the Year. Works at the Ceramic Museum in Bolesławiec.