AKTUALNOŚCI

Uczestnicy 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzeźbiarskiego/ edycja specjalna - lokalna/ Joanna Mysłek - Michnowska

Kolejną uczestniczką naszego Pleneru jest Joanna Mysłek - Michnowska.

Next participant of the Symposium is Joanna Mysłek - Michnowska.

Zajmuje się ceramiką, rysunkiem i malarstwem.

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, kierunek Projektowanie ceramiki i szkła. Dyplom w pracowni prof. Ireny Lipskiej - Zworskiej z zakresu projektowania ceramiki artystycznej i z zakresu projektowania ceramiki przemysłowej w pracowni Lidii Kupczyńskiej - Jankowiak. Od 25. lat prowadzi pracownię ceramiki w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla których prowadzi także plenery ceramiczne. Pracuje w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. W 2005 r. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta.

Ceramic artist, drawer and painter.

Graduated State Secondary School of Fine Arts in Jelenia Góra and Academy of Fine Arts in Wrocław/ Department of ceramic and glass design. Diploma in prof. Irena Lipska - Zworska studio (artistic ceramic) and in Lidia Kupczyńska - Jankowiak studio (industrial ceramic). For about 25 years she runs ceramic workshops for adults and children in MDK/ Bolesławiec. Works in County Special Schools and Facilities in Bolesławiec. She was awarded for city promotion by President of Bolesławiec in 2005.