AKTUALNOŚCI

58. MPCRz 2022

 1. Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 2022

 

REGULAMIN                                                                                   

 1. Organizator:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu z siedzibą przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59 - 700 Bolesławiec

 1. Mecenat:

Gmina Miejska Bolesławiec

 1.  Nabór rozpocznie się do 30 czerwca 2022 r.
 1.  Do złożenia aplikacji w MPCR ma prawo każdy artysta, który aplikację i swoje portfolio prześle w terminie na adres (tylko w formie elektronicznej), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aplikacje na sympozjum będą przyjmowane jedynie na formularzu zgłoszeniowym organizatora w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

www.plenerceramiczny.boleslawiec.pl (w zakładce „aplikacja”).

Portfolio powinno zawierać maksymalnie 10! zdjęć prac w formacie .jpg najbardziej reprezentatywnych dla artysty oraz jedno aktualne zdjęcie portretowe w formacie .jpg.

 1. Lista uczestników Pleneru zostanie ogłoszona 1 lipca 2022 r., po obradach Komisji, na stronie www.plenerceramiczny.boleslawiec.pl.
 1. Artysta może być ponownie uczestnikiem sympozjum po trzyletniej przerwie (nie dotyczy komisarza pleneru), okres ten może ulec zmianie w przypadku braku zakwalifikowanych kandydatów, lub decyzji Organizatora.
 2. a) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i zaproszeniu do uczestnictwa w Plenerze podejmuje Komisja z Komisarzem Pleneru w porozumieniu z Organizatorem - Dyrektorem Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
 3. b) Komisarz w porozumieniu z Organizatorem ma prawo zaprosić do dwóch artystów na Plener z pominięciem pkt 6 i 6a.
 1. Czas trwania Pleneru: od 25 lipca do 21 sierpnia 2022 r.
 1. Plener odbywać się będzie w:

- Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o. w Bolesławcu;

- „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu;

- Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz w Bolesławcu.

 1. Uczestnicy pleneru będą mieli możliwość korzystania z:

- masa biała kamionkowa: lejna i plastyczna,

- mas: kamionkowej, porcelitowej, szamotowej.,

- pieców ceramicznych gazowych i elektrycznych w zakresie temp. 760-1250°C,

- szkliw i barwników o ograniczonym zakresie, wypalających się w temperaturze 1250°C.

*dostępność wymienionych materiałów uzależniona jest od rodzaju produkcji i zakładu, w którym przebywa uczestnik.

 1. Organizator w ramach Pleneru zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (tylko obiad). Kolacja i śniadanie we własnym zakresie.
 1. Podsumowaniem MPCR jest dwujęzyczny katalog oraz 2 wystawy:
 2. a) wystawa poplenerowa podczas 29. Bolesławieckiego Święta Ceramiki,
 3. b) planowana wystawa poza Bolesławcem.
 1. Koszty podróży związane z przyjazdem i wyjazdem z Bolesławca uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 1.  Każdy z zaproszonych artystów jest zobowiązany przygotować prezentację swojej twórczości w dwóch wersjach:
 1. a) mikro pokaz (max 10 zdjęć .jpg !) prac najbardziej reprezentatywnych dla artysty i zdjęcie portretowe w formacie .jpg
 2. b) prezentację w formie cyfrowej (pliki w formacie .jpg lub prezentacje programu Microsoft Power Point - .ppt) – długość prezentacji w przedziale min 20 minut do max 30 minut.

Na bazie tak przygotowanej prezentacji uczestnik przeprowadzi prelekcję w czasie trwania 58. MPCR.

 1. Każdy z uczestników Sympozjum zobowiązany jest do pozostawienia na własność Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki jednej skończonej pracy (kompozycji, instalacji lub rzeźby). Jej treść musi nawiązywać do tematu przewodniego Pleneru przedstawionego uczestnikowi przez Komisarza 58. MPCR. Wyboru pracy dokonuje wyłącznie Komisarz, jednocześnie kwalifikując ją do katalogu poplenerowego oraz wystawy poplenerowej.

* Prace, które nie wchodzą w skład wystawy poplenerowej, pozostawione i nieodebrane w terminie jednego miesiąca od zakończenia Pleneru przechodzą na własność Organizatora - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Za prace pozostawione na terenie zakładów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Uczestnik Pleneru zobowiązuje się do:

- czynnego uczestnictwa w imprezach towarzyszących 58. MPCR;

- wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Pleneru;

- udziału w pełnym wymiarze czasowym Pleneru.

 1. Z Uczestnikami Pleneru zostaną zawarte umowy o uczestnictwo w 58. MPCR pomiędzy zakwalifikowanymi artystami a Organizatorem.
 1. Artyści zakwalifikowani do udziału w Plenerze zobowiązani są zapoznać się z regulaminem wystawy i wydarzeń towarzyszących 58. MPCR.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA  /  APPLICATION FORM                                                                                                                                       

imię  / name…

nazwisko / surname…

data urodzenia / date of birth...

adres / address…

adres  do korepsondencji / accommodation address…

obywatelstwo / nationality…

telefon / phone number…

e-mail…

strona www / website…

portfolio powinno zawierać/ portfolio should include:

 • KRÓTKA BIOGRAFIA do materiałów promocyjnych 58. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego  (powinno zawierać maksymalnie 10! najważniejszych wydarzeń w twórczości artystycznej). SHORT BIOGRAPHY of the promotional materials of the 58rd  International Ceramics and Sculpture Symposium (it should include only top 10! events in artistic creativity).
 • KRÓTKA NOTATKA  o twórczości artysty (powinna zawierać maksymalnie 700 znaków! Inspiracje i tematyka poruszana przez artystę). SHORT NOTICE about the artist's work (should include a maximum of 700 characters! Inspirations and topics discussed by the artist).                                                                 

 

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

 

Patronat medialny

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramicboleslawiec.com.pl