AKTUALNOŚCI

Uczestnicy 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzeźbiarskiego/ edycja specjalna - lokalna/ Mariusz Ochocki

 

 

ceramik, rzeźbiarz, grafik

ceramics designer, sculpturer, graphic designer

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Dyplom w pracowni rzeźby pod kierunkiem prof. Feliksa Kociankowskiego oraz w pracowni techniki i technologii ceramicznych pod kierunkiem prof. Stanisława Szyby. Główny projektant i kierownik artystyczny w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu.

Graduatet Academy of Fine Arts in Wrocław. Diploma in prof. Feliks Kocianowski sculpture studio and in prof. Stanisław Szyba studio of ceramic technologies and techniques. Main designer and artistic director in Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” in Bolesławiec.