O nas

HISTORIA

Tradycja organizowania Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno – Rzeźbiarskich w Bolesławcu  sięga  roku 1963, kiedy to artysta rzeźbiarz Jerzy Boroń dał początek Dolnośląskim Plenerom, to właśnie od nich wszystko się zaczęło. Program tych artystycznych spotkań został opracowany przez artystów, w znacznej mierze rzeźbiarzy, którzy uczestniczyli  później w plenerach. Do roku 1967 głównymi ośrodkami przyjmującymi plenerowiczów zjeżdżających z całej Polski były Bolesławiec, Chocianów, Ziębice i Oleśnica. Wydarzeniami towarzyszącymi działaniom plenerowym były wystawy połączone z prelekcjami, spotkania autorskie i  dyskusje. Na początku lat 70. starano się nieco zreformować formułę plenerów, wprowadzono wówczas konferencje we Wrocławiu, sesje w Bolesławcu, na które zapraszani byli nie tylko plastycy, ale także socjologowie (m.in. prof. Władysław Misiak), pisarze, tacy, jak Janusz Styczeń, krytycy sztuki m.in. Jerzy Ludwiński, Antoni Dzieduszycki i aktorzy chcący wprowadzić interesujące rozwiązania do działań artystycznych w przestrzeni kulturalnej Bolesławca. Dodatkowym urozmaiceniem były liczne happeningi rzeźbiarzy ceramików m.in. Wewnątrz (2000 r.),  Utrwalanie śladów (2002 r.), Happy Tower (2003 r.). Z czasem, kiedy kierownictwo i opracowywanie koncepcji plenerów przejęli ceramicy, ogólnopolska formuła zmieniła się na międzynarodową. Do naszego miasta zaczęli zjeżdżać artyści z całego świata z Japonii, Meksyku, Turcji, Węgier, Niemiec, USA, Francji, Anglii i wielu innych państw.  Do tej pory gościliśmy ponad 300 artystów. Wysoki poziom plenerów i znaczenie dla rozwoju współczesnej sztuki ceramicznej zostały nagrodzone w roku 2004 Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.

Dziś Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski w Bolesławcu jest niepowtarzalną okazją wzięcia udziału w wielokulturowym dialogu artystów ceramików. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec i dobrej współpracy organizatora pleneru- Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki  z lokalnymi producentami ceramiki twórcy mają okazję tworzyć w następujących fabrykach:

- Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o.;

- „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego;

- Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz

a także w pracowniach ceramiczno - rzeźbiarskich BOK - MCC. W programie artystycznym, kolejnymi, bardzo ważnymi czynnikami budującymi tożsamość tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń rzeźbiarzy ceramików i możliwość eksponowania swoich prac na wystawach poplenerowych organizowanych w Polsce i za granicą. Trzytygodniowe plenery wpisują się w program Bolesławieckiego Święta Ceramiki – imprezy, której celem jest promowanie producentów ceramiki z całego świata i upowszechnianie wiedzy na temat szeroko pojętej „sztuki ognia". W czasie tego wydarzenia odbywają się poplenerowe wystawy, podczas których eksponowane są efekty pracy twórczej uczestników poprzednich edycji. Miejsce mają także ekspozycje artystów bieżących edycji, dzięki czemu mieszkańcy Bolesławca i turyści zjeżdżający na BŚC mogą osobiście poznać uczestników plenerów.

 

fot. Grzegorz Stadnik

 

Międzynarodowe Plenery Ceramiczno – Rzeźbiarskie są niezwykle ważnymi spotkaniami twórców. Artyści z różnych części świata spotykają się w Bolesławcu, aby tworzyć, wymieniać doświadczenia i  prezentować swój dorobek twórczy. Bardzo się cieszę, że w dzisiejszym skomplikowanym świecie, wspólnym językiem w Bolesławcu jest język sztuki oraz fakt, że to właśnie na bolesławieckich plenerach artyści mogą znaleźć swoje miejsce, swój azyl twórczy. Niezwykle istotne jest, że tak bogata twórczość prezentowana jest szerokiej publiczności, a obecna forma wystawy – ekspozycja podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki – zajmuje ważne miejsce na mapie wydarzeń artystycznych.

Piotr Roman

Prezydent Miasta Bolesławiec

International Ceramics and Sculpture Symposia are very important gatherings of artists. They come from different parts of the globe and meet in the town of Bolesławiec to create, exchange experience, and demonstrate their artistic output. I am very happy that in the present-day, complicated world the language shared in Bolesławiec is the language of art and that it is a place where artists may find their refuge, their creative asylum. It is very meaningful that such diverse art is presented to a wide audience, and the formula for displaying works – i.e. during the Bolesławiec Pottery Festival – makes the Symposium a prominent destination on the artistic map.

Piotr Roman

The President of Bolesławiec

 

 

 

fot. Grzegorz Stadnik

 

Od 1964 roku „Ceramika Artystyczna” udostępnia swoje warsztaty wybitnym artystom ceramikom, początkowo krajowym a następnie zagranicznym. Między innymi Karen Park – wybitnej duńskiej ceramiczce i rzeźbiarce z Kopenhagi, której projekty dwóch kubków produkowane są do dziś w Spółdzielni. Elżbieta Grosseova, ceramiczka i rzeźbiarka z Pragi przekazała projekty figurek zwierząt, które stały się uzupełnieniem oferty handlowej Spółdzielni. Przez 40 lat corocznie gościliśmy ponad 12 – osobową liczbę uczestników plenerów z jej długoletnim Komisarzem Krystyną Gay – Kutschenreiter.

Wraz z rozwojem i wzrostem produkcji z roku na rok uszczuplane są miejsca warsztatowe w zakładzie. Na tegorocznym plenerze gościliśmy trzech artystów ceramików. Ważnym aspektem podsumowującym czas pobytu artystów w zakładzie są wystawy prezentujące realizację ich prac oraz towarzyszący im katalog – publikujący również informację o organizatorach i sponsorach Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego.

 Helena Smoleńska

Prezes „Ceramiki Artystycznej”

Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu

Since 1964, “Ceramika Artystyczna” has been making its workshops available to outstanding ceramicists – homegrown at first, and then from abroad. Among them there was Karen Park – an excellent Danish ceramicist and sculptor from Copenhagen, and two mugs of her design are still being produced at our factory today. Elżbieta Grosseova, a ceramicist and sculptor from Prague, the Czech Republic, has presented us with two animal figurines, which complemented our product offer. Each year over the last 4 decades, we have been taking in over a dozen-strong group of Symposium participants including Commissioner Krystyna Gay–Kutschenreiter.

As our business and production output progress, with each year we are able to offer less working space at the factory. This year we have hosted three artists. An important event that summarises the time artists spend at the factory and all their efforts is an exhibition that showcases their projects as well as an accompanying catalogue, which also includes information about the organisers and sponsors of the Ceramics and Sculpture Symposium.

 Helena Smoleńska

President of „Ceramika Artystyczna”

Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu

 

 

fot. Bernard Łętowski

 

Pozwalamy tworzyć u nas, dajemy materiały, pomieszczenia i wsparcie artystom oraz organizatorom Pleneru od dziesięcioleci. Co najmniej od czterech dziesięcioleci. I to bez względu na sytuację naszej firmy, obecnie zresztą znakomitą, bez względu na to, kto nią zarządza, kto jest komisarzem pleneru i jak wiele „kłopotu” nam artyści sprawią w danym roku. Bo kłopot sprawiają. W uporządkowany rytm pracy fabryki wprowadzają element chaosu i nieprzewidywalności. Na przykład ich podejście do czasu i przestrzeni, ujmując rzecz żartobliwie, nie zawsze mieści się w ogólnie przyjętych społecznych normach. Sieją też twórczy ferment i pokazują nam, że na naszą pracę i miejsce tej pracy można spojrzeć zupełnie inaczej. Ale my też coś Plenerowi dajemy. Przez lata uczestniczyły w nim panie, które do dziś współtworzą siłę bolesławieckiej ceramiki i projektują nasze produkty. Zasililiśmy naszymi artystami to wyjątkowe spotkanie twórcze i jestem z tego bardzo dumny.

 Wiesław Ogrodnik

Prezes Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”

Sp. z o.o. w Bolesławcu

We have been providing materials, space, and support to the Symposium's artists for many years now. At least four decades. And we've been open to them regardless of our business's condition, which happens to be excellent now, and regardless of who has run it, who has acted as the commissioner, and how much "trouble" the artists bring in with them in a given year. Because trouble it is. Into the well-ordered work rhythm of the factory, they introduce an element of chaos and unpredictability. For example, and on a humorous note, the way they perceive time and space does not always correspond to generally accepted social norms. They also cause creative chaos and show us that our work and place of work may be approached from an entirely different angle. But we also contribute to the Symposium. Some women that have participated in the event for many years are to this day part of the strength of Bolesławiec pottery as they design our products. I take great pride over the fact that our artists have supported this exceptional, creative event.

 Wiesław Ogrodnik

President of Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”

 

 

 

fot. Grzegorz Stadnik

 

W Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” bolesławiecki plener gości od ponad dziesięciu lat. Zawsze z przyjemnością obserwujemy całe wydarzenie, szczególnie jego różnorodność: artyści zjawiają się tutaj, kultywując tradycję garncarstwa, ale też pokazując nowe tendencje we wzornictwie i tworzą z naszych surowców unikalne dzieła sztuki. To nas zawsze ciekawi. Każda kultura ma swoje przyzwyczajenia, i prace powstające u nas również zależne są od kraju pochodzenia artysty. Podpatrujemy to z ciekawością, zwłaszcza nowe tendencje w sztuce.  Współpracujemy z artystami światowego formatu – podkreślam, Polakami – którzy osiągnęli światową sławę. Dorota Koziara czy Oskar Zięta, na przykład, to ludzie, którzy pomagają nam projektować ceramikę dla współczesnego odbiorcy. To, między innymi, wpływ goszczenia Pleneru u nas - ceramika była zawsze trochę konserwatywna, a my pokazaliśmy, że może być inna.

 Paweł Zwierz

Prezes Fabryki Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”

Sp. J. Smoleński&Zwierz w Bolesławcu

“Manufaktura” has been hosting the Symposium for over 10 years. We are always happy to closely watch the whole event, especially the diversity it offers: participating artists cultivate pottery traditions and show us emerging trends in design and create unique pieces of art using our local materials. This part of their work is always particularly interesting to us. Every culture has its own habits, and the final form given to works crafted at our factory depends on a given artist's background. We always curiously follow their work and pay special attention to trends in art.  We collaborate with outstanding artists – Polish people who gained world-wide recognition. Dorota Koziara and Oskar Zięta, for instance, are the people that help us design pottery for the present-day client. This partly results from the fact that our factory co-hosts the Symposium – ceramics has always been somewhat conservative, whereas we are proving that it doesn't have to.

 Paweł Zwierz

President of Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”

Sp. J. Smoleński&Zwierz w Bolesławcu

 

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

 

Patronat medialny

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramicboleslawiec.com.pl