AKTUALNOŚCI

Jubileuszowa wystawa przekrojowa MPCR

Z okazji 60-lecia Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza na wyjątkowe przekrojowe wystawy poplenerowe.

Ta jubileuszowa ekspozycja ma na celu ukazanie bogactwa i różnorodności twórczości artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy przez dziesięciolecia brali udział w plenerach organizowanych w Bolesławcu.

Na wystawach będzie można podziwiać prace współczesnych mistrzów ceramiki, wśród których znajdą się zarówno uznane nazwiska, jak i młodzi, obiecujący twórcy. Ekspozycja obejmuje szeroką gamę stylów i technik, od tradycyjnych form ceramicznych po nowoczesne rzeźby i instalacje, które niejednokrotnie przekraczają standardowe granice ceramiki.

Wystawa w BOK – MCC podzielona została na 3 części.  Na parterze prezentowane są najstarsze zbiory, które sięgają 1984 roku, aż po 39. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. W holu (I piętro) zobaczyć można dzieła od 40. – 49. MPCR. II piętro natomiast to prace współczesne, stworzone na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Monumentalne dzieła, prezentowane w ogrodach BOK – MCC, stworzone specjalnie na potrzeby plenerów, stały się integralną częścią krajobrazu Bolesławca. Rzeźby dokumentują ewolucję technik i stylów artystycznych w ciągu ostatnich sześciu dekad.

Do współpracy przy tak wielkim wydarzeniu zaprosiliśmy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, które w swoich zbiorach również posiada reprezentatywną kolekcję ceramicznych prac poplenerowych. Przygotowana w nowej siedzibie muzeum (ul. Zgorzelecka 28/29) galeria prezentuje 34 prace wybitnych artystów, którzy brali udział w plenerach, począwszy od ich edycji dolnośląskich, przez ogólnopolskie po międzynarodowe. Prezentowane rzeźby powstały pomiędzy 1979 r. a 2004 r. Wystawie towarzyszą prezentacje multimedialne przybliżające w telegraficznym skrócie historię plenerów oraz sylwetki i twórczość poszczególnych artystów.

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki, smakoszy glinianych arcydzieł, zarówno koneserów, jak i amatorów ceramicznych klejnotów.

Zobaczycie prawdziwe dziedzictwo kulturowe miasta ceramiki.

Świętujemy bogatą historię Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, który przez lata wytyczał drogi artystycznego rozwoju dla adeptów tej trudnej, ale jakże atrakcyjnej i wdzięcznej dziedziny sztuki.

Wystawy można zwiedzać od 2 lipca 2024 r. w godzinach pracy obydwu instytucji.

On the 60th anniversary of the International Ceramic and Sculptural Symposium Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki (Culture Centre of Bolesławiec - International Centre of Ceramic)  invites to unique, cross-sectional and post-plein-air exhibitions.

This anniversary exhibition aims to showcase the wealth and variety of Polish and foreign artists' creative works who have been participating in symposium events organized in Bolesławiec for decades.

At the exhibitions, you will be able to admire the works of modern masters of ceramic among which are renowned names as well as young and promising artists. The exhibition includes a wide range of art styles and techniques ranging from traditional ceramic forms to modern sculptures and works which often cross the usual boundaries of ceramic.

The exhibition in BOK - MCC was divided into 3 parts. On the ground floor, the oldest collections from 1984, up to the 39th edition of the International Ceramic and Sculptural Symposium, are presented. In the hall (1st floor) you can see the creations from the 40th to the 49th edition of the symposium. The 2nd floor is dedicated to modern works created over the last 10 years.

The monumental works, presented in the gardens of BOK - MCC and created specifically for the symposium events, became an integral part of the landscape of Bolesławiec. The sculptures document the evolution of techniques and art styles over the last 6 decades.

We invited Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (Museum of Ceramic in Bolesławiec) to collaborate in such a large-scale event that also possesses a representative collection of ceramic and post-air works in their collection. The gallery, prepared in a new location of the museum (ul. Zgorzelecka 28/29), presents 34 works from distinguished artists who have been participating in symposium events starting from their Lower Silesian edition, through national and international ones. The presented sculptures were created between the years of 1979 and 2004. The exhibition is accompanied by multimedia presentations that provide an insight into the history of symposium events as well as the profiles and creative works of the featured artists in a telegraphic overview.

We invite all art enthusiasts, enjoyers of clay masterpieces, both connoisseurs and amateurs of ceramic gems.

You will see the true, cultural heritage of the city of ceramic.

We are celebrating the wealthy history of the International Ceramic and Sculptural Symposium which has been defining the path of development for adepts of this difficult, yet attractive and rewarding field of art for years.

The exhibitions are open from July the 2nd 2024 during the working hours of both institutions.

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

 

Patronat medialny

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramicboleslawiec.com.pl