AKTUALNOŚCI

59. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski 2023

 1. Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski Bolesławiec 2023

REGULAMIN                                                                                   

 1. Organizator:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu z siedzibą przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59 - 700 Bolesławiec

 1. Mecenat:

Gmina Miejska Bolesławiec

 1. Nabór rozpocznie się do 26 czerwca 2023 r.
 2. Do złożenia aplikacji w MPCR ma prawo każdy artysta, który aplikację i swoje portfolio prześle w terminie na adres (tylko w formie elektronicznej), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aplikacje na sympozjum będą przyjmowane jedynie na formularzu zgłoszeniowym organizatora w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

www.plenerceramiczny.boleslawiec.pl (w zakładce „aplikacja”).

Portfolio powinno zawierać maksymalnie 10! zdjęć prac w formacie .jpg najbardziej reprezentatywnych dla artysty oraz jedno aktualne zdjęcie portretowe w formacie .jpg.

 1. Lista uczestników Pleneru zostanie ogłoszona 30 czerwca 2023 r., po obradach Komisji, na stronie www.plenerceramiczny.boleslawiec.pl.
 2. Artysta może być ponownie uczestnikiem sympozjum po trzyletniej przerwie (nie dotyczy komisarza pleneru), okres ten może ulec zmianie w przypadku braku zakwalifikowanych kandydatów, lub decyzji Organizatora. a) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i zaproszeniu do uczestnictwa w Plenerze podejmuje Komisja z Komisarzem Pleneru w porozumieniu z Organizatorem - Dyrektorem Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki. b) Komisarz w porozumieniu z Organizatorem ma prawo zaprosić do dwóch artystów na Plener z pominięciem pkt 6 i 6a.
 3. Czas trwania Pleneru: od 31 lipca do 25 sierpnia 2023 r.
 4. Plener odbywać się będzie w:

- Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o. w Bolesławcu;

- „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu;

- Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz w Bolesławcu.

 1. Uczestnicy pleneru będą mieli możliwość korzystania z:

- masa biała kamionkowa: lejna i plastyczna,

- mas: kamionkowej, porcelitowej, szamotowej.,

- pieców ceramicznych gazowych i elektrycznych w zakresie temp. 760-1250°C,

- szkliw i barwników o ograniczonym zakresie, wypalających się w temperaturze 1250°C.

*dostępność wymienionych materiałów uzależniona jest od rodzaju produkcji i zakładu, w którym przebywa uczestnik.

 1. Organizator w ramach Pleneru zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (tylko obiad). Kolacja i śniadanie we własnym zakresie.
 2. Podsumowaniem MPCR jest dwujęzyczny katalog oraz 2 wystawy: a) wystawa poplenerowa podczas 30. Bolesławieckiego Święta Ceramiki, b) planowana wystawa poza Bolesławcem.
 3.  Koszty podróży związane z przyjazdem i wyjazdem z Bolesławca uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 4. Każdy z zaproszonych artystów jest zobowiązany przygotować prezentację swojej twórczości w dwóch wersjach: a) mikro pokaz (max 10 zdjęć .jpg !) prac najbardziej reprezentatywnych dla artysty i zdjęcie portretowe w formacie .jpg b) prezentację w formie cyfrowej (pliki w formacie .jpg lub prezentacje programu Microsoft Power Point - .ppt) – długość prezentacji w przedziale min 20 minut do max 30 minut.

Na bazie tak przygotowanej prezentacji uczestnik przeprowadzi prelekcję w czasie trwania 59. MPCR.

 1. Każdy z uczestników Sympozjum zobowiązany jest do pozostawienia na własność Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki jednej skończonej pracy (kompozycji, instalacji lub rzeźby). Jej treść musi nawiązywać do tematu przewodniego Pleneru przedstawionego uczestnikowi przez Komisarza 59. MPCR. Wyboru pracy dokonuje wyłącznie Komisarz, jednocześnie kwalifikując ją do katalogu poplenerowego oraz wystawy poplenerowej.

* Prace, które nie wchodzą w skład wystawy poplenerowej, pozostawione i nieodebrane w terminie jednego miesiąca od zakończenia Pleneru przechodzą na własność Organizatora - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Za prace pozostawione na terenie zakładów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Uczestnik Pleneru zobowiązuje się do:

- czynnego uczestnictwa w imprezach towarzyszących 59. MPCR;

- wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Pleneru;

- udziału w pełnym wymiarze czasowym Pleneru.

 1. Z Uczestnikami Pleneru zostaną zawarte umowy o uczestnictwo w 59. MPCR pomiędzy zakwalifikowanymi artystami a Organizatorem.
 2. Artyści zakwalifikowani do udziału w Plenerze zobowiązani są zapoznać się z regulaminem wystawy i wydarzeń towarzyszących 59. MPCR.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

59. MIĘDZYNARODOWY PLENER CERAMICZNO-RZEŹBIARSKI BOLESŁAWIEC 2023 / 59th INTERNATIONAL CERAMICS AND SCULPTURE SYMPOSIUM BOLESLAWIEC  2023

 

 • Nabór aplikacji 26 czerwca 2023 r. /Deadline for applications June 26, 2023.                                                                                                    
 • Do złożenia aplikacji do udziału w MPCR ma prawo każdy artysta, który aplikację i swoje portfolio prześle w terminie na adres (wyłącznie w formie elektronicznej): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /Any artist who sends the application and his/her portfolio by the deadline to the following address (in electronic form only) is entitled to apply to participate in the 59th International Ceramics and Sculpture Symposium Boleslawiec  2023 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć – portfolio - powinno zawierać maksymalnie 10 zdjęć prac w formacie .jpg najbardziej reprezentatywnych dla artysty.  /Portfolio should be attached to the application- it should contain a maximum of 10 photos representative to the artist in .jpg format
 • Jedno aktualne zdjęcie portretowe w formacie .jpg. /One current portrait photo in .jpg format.
 • Zgłoszenie aplikacji uczestnika do udziału w 59. Międzynarodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim będzie przyjmowane wyłącznie na poniższej karcie zgłoszeniowej./ Applications to participate in 59th International Ceramics and Sculpture Symposium will be accepted only on the following application form.

KARTA ZGŁOSZENIA  /  APPLICATION FORM                                                                                                                                        

imię  / name…

nazwisko / surname…

data urodzenia / date of birth...

adres / address…

adres  do korepsondencji / accommodation address…

obywatelstwo / nationality…

telefon / phone number…

e-mail…

strona www / website…

portfolio powinno zawierać/ portfolio should include:

 

 • KRÓTKA BIOGRAFIA do materiałów promocyjnych 58. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego  (powinno zawierać maksymalnie 10! najważniejszych wydarzeń w twórczości artystycznej)./SHORT BIOGRAPHY for the marketing materials of the 59th International Ceramics and Sculpture Symposium (should include a maximum of 10 most important events of artistic’s career).
 • KRÓTKA NOTATKA  o twórczości artysty (powinna zawierać maksymalnie 700 znaków! Inspiracje i tematyka poruszana przez artystę). /A SHORT NOTE about the artist's work (should contain a maximum of 700 characters! Inspirations and topics explored by the artist)

 

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM 59. MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU CERAMICZNO - RZEŹBIARSKIEGO BOLESŁAWIEC 2023 R.  AKCEPTUJĘ REGULAMIN I WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH I PRZEZ ORGANIZATORA 59. MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU CERAMICZNO - RZEŹBIARSKIEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (T.J. DZ. U. Z 2001 R. NR 101, POZ. 926 ZE ZM.).

 

I DECLARE THAT I HAVE ACQUAINTED MYSELF WITH THE REGULATIONS OF THE 59TH INTERNATIONAL CERAMIC AND SCULPTURE SYMPOSIUM BOLESŁAWIEC 2023.  I ACCEPT THE REGULATIONS AND AGREE TO THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA FOR MARKETING PURPOSES AND BY THE ORGANIZER OF THE 59TH INTERNATIONAL CERAMIC AND SCULPTURE SYMPOSIUM IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF 29.08.1997. ON PROTECTION OF PERSONAL DATA (I.E. JOURNAL OF LAWS OF 2001, NO. 101, ITEM 926, AS AMENDED)

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

 

Patronat medialny

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramicboleslawiec.com.pl