WODA - ŻYCIE - RZEKA

 

WATER - LIFE - RIVER

                                      

        Przygotowałem temat Naszego twórczego spotkania. Chciałbym aby każdy z Nas, uczestników  podszedł do wątku ze swoją niepowtarzalną wrażliwością oraz  z własnym  stopniem zaangażowania do tego typu inicjatyw. Moim planem jest, aby każdy  z uczestników „ugryzł” temat w swój wyjątkowy sposób w pracach przeznaczonych na wystawę i do katalogu. Jeżeli ktoś będzie chciał „uszczypać” malutki kąsek tematu postaram się  go odgadnąć w formach. Chyba, że ktoś będzie chciał „udźwignąć” cały temat będę bardzo szczęśliwy jeśli powstaną kompozycje, instalacje, mozaiki, rzeźby, projekty oraz naczynia w tym kierunku. Temat jest tak przewidziany, że można go skomponować  w nieograniczonych koncepcjach. Wprowadzenie tematu jest to nowość dla tego wydarzenia. Wprowadzam tą zmianę ze względu na stworzenie jednolitej atmosfery na wystawie „Przed / Po” i w katalogu. Zdaje sobie sprawę,  że każdy z uczestników inaczej się odniesie  do podanego tematu. Oraz po części rozumiem  artystę, który nie podejmie tematu, gdyż każda droga twórcza  jest indywidualna. Nakładając na 53 Plener temat, chce spróbować stworzyć wystawę różnorodnie i twórczo ujmującą się w słowach:   

WODA           ŻYCIE           RZEKA

    Komisarz Mateusz Grobelny

 

                            I have prepared the theme of our creative meeting. I would like each of us to take a strand with one’s own unrepeatable fragility and one’s own level of involvement in this kind of efforts. My plan is for everyone of participants to “catch” the theme in one’s own special way in works slated for exhibition and catalogue.   If someone would like to “tweak” a little bit of the theme, I will endeavor to get a fix on it in forms. If someone  would like to “bear” the whole theme, I would be very happy and if compositions, installations, mosaics, sculptures, projects and utensils in this direction will develop. The theme is envisioned in such a way that it can  be composed in uncontainable conceptions. Introduction of the theme is novelty for this event. I introduce this change in order to create unitary atmosphere during exhibition "Before /after" and in catalogue after the symposium. I am sensible of the fact that each of the participants will differently rises to given theme.  And I partly understand the artist who won’t rise to given theme, for every creative avenue is individual.  By implying theme on the 53rd Symposium, I would like to create an exhibition that is diverse and creatively engaging words:

WATER       LIFE       RIVER

Commissioner Mateusz Grobelny

 

Uczestnicy 53. MPCR/ Mohamad Soudy

Mohamad Soudy (ur.  1981r.) EGIPT/EGYPT

ceramic

ceramist

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/mohammed.soudy.98

Absolwent Uniwersytetu Helwan w Egipcie, Wydział ceramiki, specjalizacja sztuka stosowana. Od 2005 roku posiada własne atelier, pracuje jako inżynier ceramiki w ceramicznych zakładach sanitarnych od 2004 roku. Jego artystyczne prace odzwierciedlają fascynację egipskimi kobietami, które są tematem jego wszystkich prac  rzeźbiarskich. W ceramicznych formach naczyniowych  poszukuje stale nowych rozwiązań, nieco odmiennych od tradycyjnego rozumienia tematu ceramiki użytkowej. W technikach ceramicznych skupia się na poszukiwaniu i odkrywaniu nowych rozwiązań dla formowania ceramiki, aplikowania szkliw ceramicznych. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych (Egipt, Hiszpania, Łotwa,Turcja) i wystawie indywidualnej w Operze w Kairze, w galerii „Tengah” (Egipt). Brał udział w 15. Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki w Dahab (Egipt, 2015) i w 4. Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki Artystycznej „CERAMIC LABORATORY” w  Daugavpils (Łotwa). Zdobywca nagrody na 23. Salonie Młodych (Egipt, 2013).

Graduated of the Faculty of Applied Arts Ceramics Department 2003 Helwan University Egypt.  Owns ceramic Atelier since 2005, works as ceramic engineer in the ceramic sanitary ware factories since 2004. His artistic work always reflects on Egyptian women, it is the subject of all his sculptural works. He looks for a new design line for ceramic pots that is different from what is somewhat traditional. In the ceramics technic  he is interesting to search and invent new ways to form ceramics and glaze application. He has participated in many collective exhibitions ( Egypt, Latvia, Spain,Turkey) and a solo exhibition in Cairo Opera house "Tengah" gallery (Egypt). Took part in the 15th International Ceramic Symposium Dahab (Egypt ,2015), in the 4th International Ceramic Art Symposium CERAMIC LABORATORY, Daugavpils(Latvia). An award winner in the 23th cycle Youth Salon (Egypt, 2013).

 

 

 

 

 

Uczestnicy 53. MPCR/Małgorzata Maternik

Małgorzata Maternik (ur. 1989 r.) Polska/ Poland

artystka ceramik

ceramist

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studentka studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek Sztuka i Wzornictwo Ceramiki. Pełni funkcję Prezesa Koła Naukowego Katedry Ceramiki od 2012 roku. Wielokrotnie brała udział w wypałach pieca plenerowego tongkama w Luboradowie (2013,1014,2015,2016). W 2016 roku uczestniczyła w semestralnej wymianie na Tokyo University of the Arts. W swoich najnowszych realizacjach nostalgicznie odwołuje się do przeszłości, powraca do motywów wzorniczych sztuki wiktoriaoskiej i rozgryza relacje między obiektami codziennego użytku a sztuką. Uczestniczyła w zbiorowych wystawach w kraju i zagranicą m.in. we Wrocławiu, w Zduńskiej Woli, Cieszycach i Tokyo. Jest laureatką nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej (2014) a także III Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej(2015).

An MA student at the Academy of Fine Arts in Wrocław (Poland), Art & Ceramics Design specialization. From 2012 president of the Student Research Circle at the Ceramics Institute.  Took part in Tongkama kiln firing in Luboradów (2013,2014,2015,2016). In 2016  has participated in students exchange program at the Tokyo University of the Arts. Her latest works refer nostalgically to the past, to the motives from the Victorian design, trying to figure out relations between daily use objects and art. She has participated in collective exhibitions in Poland and abroad a. o.: in Wrocław, Zduńska Wola, Cieszyce (Poland) and Tokyo(China). Was awarded by  the Minister of Culture and National Heritage for the artistic achievements (2014). Laureate of the 3rd Students Biennale of Small Form of Sculpture (2015).

Uczestnicy 53. MPCR/ Srinia Chowdhury

Srinia Chowdhury (ur. 1987 r.) Indie/India

rzeźbiarka, artystyka ceramic

sculptor, ceramist

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sriniachowdhury.com

Studiowała rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Delhi (Indie) i w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Kolkata (Indie). Od 2013 roku pracuje jako samo zatrudniona rzeźbiarka w New Delhi w Indiach. Prowadzi warsztaty artystyczne w szkołach, pracowniach artystycznych dla dzieci i dorosłych. W swoich rzeźbach łączy wiele dyscyplin takich jak malarstwo, rysunek i ceramika.  

W 2015 roku pokazała swoje prace na wystawie indywidualnej w Akademii Lalit Kala w  New Delhi (Indie). Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych m.in. w Art Heritage art gallery w New Delhi (Indie) w 2015 a także  w ostanio zorganizowanej ekspozycji ‘’Embraced by fire’’, której kuratorem był Rekha Bajpayee Aggarwal  w galerii sztuki „Art’est”  w Gurgaon (Indie) 2017. Brała udział w sympozjum „Baikal Ceramystica 2016’’ w Rosji a także w kilku innych w Indiach: ‘’ Earth Matters 2, 2015’’  i ‘’Past forward 2014’’, które wzbogaciły jej doświadczenie w zakresie ceramiki.Jej prace znajdują się w prywatnych i państwowych kolekcjach w Rosji i Indiach.

Trained in sculpture at the College of Art, Delhi (India) and the Government College of Art, Kolkata (India), Srinia Chowdhury has been working as an independent sculptor since 2013. Lives and works in New Delhi and often conducts art workshop with various schools and art studio for both kids and adults.Having worked in many mediums she found the flexibility to sculpt, draw and paint all in one medium of ceramics thus, making it a dominant medium for her sculptures.

She has showcased her works in a solo show in the year 2015 in Lalit Kala Akademi, New Delhi (India), she has since then participated in various group shows with Art Heritage art gallery in New Delhi (India) in 2015 and a recent exhibition ‘’Embraced by fire’’ curated by Rekha Bajpayee Aggarwal at Art’est art gallery, Gurgaon (India) 2017.A fully sponsored symposium to Russia ‘’Baikal Ceramystica 2016’’ and a few more symposiums back in India namely ‘’ Earth Matters 2, 2015’’ and ‘’Past forward 2014’’ have enhanced her journey as a ceramist. Her artworks are in collection of Irkutsk Museum of contemporary arts (Russia), Lalit kala Akademi (Delhi and Chennai), Inko (India Korean) centre for arts Chennai, Kalakshetra (Chennai, India) and Various private collections.

 

 

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramikaboleslawiec.com.pl