AKTUALNOŚCI

53. edycja Międzynarodowego Pleneru – Ceramiczno Rzeźbiarskiego przeszła do historii.

53rd edition of the Symposium is now history.

Kilka dni temu z Bolesławca wyjechali artyści uczestniczący w tym niezaprzeczalnie wyjątkowym dla miasta Bolesławiec wydarzeniu. 12 uczestników - Marta Berezhnenko, Anna Chavus, Srinia Chowdhury, Jane Jermyn, Iga Kazimiera Kalkowska, Kazimierz Kalkowski, Ihor Kovalevych, Donata Lesińska, Marta Małoszyc – Silbert, Małgorzata Maternik, Mohamad Soudy, Mateusz Grobelny – komisarz Pleneru przez okres ponad 3 tygodni gościło w bolesławieckich fabrykach ceramiki: Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”  Sp. J. Smoleński & Zwierz, „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego i w Zakładach Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. oraz w pracowniach ceramiczno – rzeźbiarskich Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Efektem ich twórczych zmagań z gliną i eksperymentowania z dostępnymi w fabrykach surowcami jest wystawa poplenerowa, którą można zobaczyć w galerii „W sam raz” BOK - MCC, od 2 września br. Prezentowane tam prace nawiązują do tematu WODA – ŻYCIE – RZEKA, do którego każdy z uczestników Pleneru podszedł indywidualnie, sugerując się swoją niepowtarzalną wrażliwością estetyczną. Powstały w ten sposób formy rzeźbiarskie, instalacje i  kompozycje przestrzenne,  różnorodne pod względem doboru środków wyrazu artystycznego i stylistyki.

Podczas Pleneru odbyły się także 4 bloki wykładów, 3 z prezentacjami uczestników tegorocznej edycji i jeden poświęcony historii MPCR. Artyści mieli okazję poznać Bolesławiec i jego okolice. Zawitali również do Wrocławia, gdzie zwiedzili Pawilon Czterech Kopuł Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowe, Galerię Awangarda Biura Wystaw Artystycznych i Halę 100-lecia. Byli także uczestnikami Bolesławieckiego Święta Ceramiki, podczas którego zaprezentowali swoje dzieła na ekspozycji „Przed/Po” która miała miejsce w Ratuszu, siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec.

Wszystkim artystom biorącym udział w 53. edycji, którzy poprzez swoją twórczość wpisali się w historię Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno – Rzeźbiarskich  serdecznie dziękujemy i gratulujemy efektów pracy twórczej.

A few days ago, artists participating in the Symposium went back their homes. 12 participants - Marta Berezhnenko, Anna Chavus, Srinia Chowdhury, Jane Jermyn, Iga Kazimiera Kalkowska, Kazimierz Kalkowski, Ihor Kovalevych, Donata Lesińska, Marta Małoszyc – Silbert, Małgorzata Maternik, Mohamad Soudy, Mateusz Grobelny – commissioner of the Symposium were guests for over 3 weeks in: the “Manufaktura” Sp.j. [General Partnership] Smoleński & Zwierz, Stone Pottery Factory in Bolesławiec, „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego, Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. [LLP] and ceramic sculpture studios in BOK-MCC. The result of their creative struggles with clay and experimenting with raw materials available in the factories is a post-symposium exhibition, which will be able to see in the gallery "W sam raz" BOK-MCC, since September 2, 2017. The works presented there refers to the topic WATER - LIFE – RIVER. Each of the participants of the convention approach to the matter individually by suggesting theirs unique aesthetic sensitivity. In this way sculptural forms, installations and spatial compositions were created, diverse in terms of choice of means of artistic expression and stylistics.

During the Symposium, there were also 4 blocks of lectures, 3 presentations of participants of this year's edition, and one devoted to history  of International Ceramics and Sculpture Symposiums. Artists have had the opportunity to get to know the Bolesławiec and precincts of the city. They also came to Wroclaw where they visited lots of different places like Pawilon Czterech Kopuł Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowe, Galerię Awangarda Biura Wystaw Artystycznych i Halę 100-lecia. They were also participating in Bolesławiec Ceramics Festival, during which they displayed their works at the exhibition "Before / After" which took place in the Town Hall, the seat of the City of Boleslawiec.

We would like to thank all artists for participation in the 53rd edition who by their creativeness entered the history of the Symposium.

źródło: bolesławiec.pl

Zakończenie Pleneru.

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

 

Patronat medialny

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramicboleslawiec.com.pl